Chuyên mục
Uncategorized

Công việc trong mơ? Liệu có không nhỉ?

Liệu có không, một công việc trong mơ như lý tưởng của mọi người? Mình từng nghe một vài người than vãn rằng công việc này abc này kia lắm, hay kiểu mình tốt nghiệp trường abc, giỏi này giỏi nọ, mấy việc này sao phát triển được… Thực sự thì khi mình mới ra […]